Het certificaat van uw elektronische identiteitskaart kon niet geverifieerd worden.

(Indien u met Firefox werkt, zorg er dan tevens voor dat volgende add-on geïnstalleerd is: https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/belgium-eid/ )

Als het probleem aanhoudt, volg dan instructies die u vindt via de volgende link: http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/je_installatie_testen/ .

Opgelet: gebruik ten minste versie 4.0.7 (uitgebracht op 28/11/2014) van de eID software.

Le certificat de votre carte d’identité électronique n’a pu être vérifié.

(Si vous utilisez Firefox, vérifiez aussi que le « add-on » suivant a bien été installé: https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/belgium-eid/ )

Si le problème persiste, veuillez suivre les instructions reprises sous le lien suivant: http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/tester_votre_installation/ .

Attention : utilisez au moins la version 4.0.7 (lancée le 28/11/2014) du logiciel eID.

We were unable to verify the certificate of your electronic identity card.

(If you use Firefox please make sure that following add-on is installed: https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/belgium-eid/ )

If the problem continues, follow the instructions at: http://eid.belgium.be/en/using_your_eid/testing_your_installation/ .

Please note: use at least version 4.0.7 (released on 28/11/2014) of the eID software.