Binnen het kader van een "outsourcing"-overeenkomst, kan EBCS de werkgever en/of de IBP ontlasten van volgende werkzaamheden :

  • communicatie verworven rechten aan uitgetreden deelnemers en volledige verdere afhandeling van uittrededossier;
  • boekhouding;
  • betalingen van pensioenrechten;
  • het uitvoeren van alle nodige aangiften en opmaak van (para)fiscale fiches (rechtspersonenbelasting, bedrijfsvoorheffing, solidariteitsbijdrage, RIZIV,Sigedis,...)
  • jaarlijkse FSMA/NBB-rapportering - OneGate;
  • eCorporate .
`