Dankzij de jarenlange ervaring van haar raadgevende actuarissen, kan EBCS de werkgever de nodige expertise verstrekken bij :

 • het ontwerp en de invoering van een nieuw pensioenplan, rekening houdend met het "human resources"-beleid en de financiĆ«le draagkracht van de onderneming;
 • de doorlichting van bestaande pensioenplannen in het kader van de gangbare marktpraktijk, het "human resources"-beleid van de onderneming en de toepasselijke wetgeving en het formuleren van gerichte voorstellen;
 • de keuze van de meest geschikte financieringsmethode en de te weerhouden actuariĆ«le hypothesen;
 • onderzoek van de tariefstructuur van bestaande groepsverzekeringen of herverzekeringstractaten, het formuleren van voorstellen tot optimalisatie en het voeren van onderhandelingen met de (her)verzekeraars;
 • aanvraag en vergelijkende analyse offerten (her)verzekeraars;
 • evaluatie pensioenverplichtingen in het kader van overnames / fusies;
 • begeleiding bij overdracht van pensioenreserves tussen pensioeninstellingen;
 • omvorming van eindloon- naar vaste bijdrageregelingen en vice versa;
 • begeleiding bij "opting out" van sectorpensioenplannen;
 • het vervullen van de administratieve formaliteiten bij de oprichting van een IBP;
 • de uitwerking en kostprijsimplicaties van herstructureringsplannen (brugpensioen, Canada Dry,...)
 • de uitvoering van een beknopte ALM-studie;
 • het opstellen van het actuarisverslag in het kader van de rol van aangewezen actuaris voor IBPs.
`