Omdat een duidelijke communicatie naar de deelnemers toe essentieel is voor de interne waardering van een pensioenplan, assisteert EBCS de werkgever bij :

  • het opstellen van pensioenreglementen;
  • het ontwerpen van informatieve brochures;
  • het opstellen van de jaarlijkse pensioenfiche;
  • het opstellen van de uitdiensttredingsdocumenten;
  • de opmaak van een aangepaste intranetsite;
  • de ontwikkeling van een "on line"-simulatietool voor de deelnemers;
  • de toelichting van het pensioenplan via gepersonaliseerde of collectieve infosessies;
  • de PensionPortal
`