Aanmelden
Met rijksregisternummer
rijksregisternummer en paswoord
Rijksregisternummer
Met eID
elektronische identiteitskaart
Om u aan te melden, steek EERST uw eID in de kaartlezer en druk dan op de knop hieronder. Toets uw pincode in wanneer daarom gevraagd wordt.
Met e-mail
e-mail en paswoord
E-mail

Bent u lid van een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP) waarvan het actuarieel beheer wordt uitgevoerd door EBCS, dan kan u via deze ‘Pension Portal’ documenten opvragen over uw pensioenrechten in de IBP.

Si vous êtes membre d’une Institution de Retraite Professionnelle (IRP) dont la gestion actuarielle est effectuée par EBCS, vous pouvez consulter des documents relatifs à vos droits dans cette IRP.

Bent u lid van een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP) waarvan het actuarieel beheer wordt uitgevoerd door EBCS, dan kan u via dit ‘Pensioen Portaal’ documenten opvragen over uw pensioenrechten in de IBP.

www.pensionportal.be www.pensioenportaal.be www.pensionportal.info www.pensionportal.lu www.pensionportal.nl www.benefitstatement.be www.pensioenbrief.be www.benefitsonline.be www.benefitonline.bewww.pensioenfiche.bewww.benefitsportal.be pensionportal
pension portal
pensioenbrief
pensioen brief
pensioenfiche
pensioen fiche
pensioenportaal
pensioen portaal
benefitsonline
benefits online
benefitstatement
benefitstatement
benefitonline
benefit online
EBCS "Employee Benefit Consulting Services" verstrekt gespecialiseerd advies en technische ondersteuning aan ondernemingen met betrekking tot de extra-legale voorzorgsregelingen voorzien ten voordele van hun personeelsleden.
Als actuarieel adviesbureau verleent EBCS de werkgever de nodige expertise bij de ontwikkeling, optimalisatie en dagelijkse werking van zijn extra-legaal pensioenplan. Afhankelijk van de behoeften van de klant, kan onze bijstand bestaan uit
het verstrekken van oplossingsgerichte, professionele raadgevingen;
de uitvoering van actuariële berekeningen;
de "outsourcing" van de administratie en/of boekhouding van uw pensioenplan;
de ontwikkeling van aangepaste informatica-tools voor een efficiëntere werking van uw interne pensioenadministratie;
het verzorgen van de communicatie naar de werknemers toe;
de rapportering van uw pensioenverplichtingen in het kader van de opgelegde internationale boekhoudnormen.
EBCS biedt haar klanten een hoge graad van expertise en degelijkheid gekoppeld aan een dynamische, vernieuwende aanpak en ondersteund door de nieuwste technologieën.
pensionportal © EBCS
Deze website is niet compatibel met het besturingssysteem Windows 2000 en met de verouderde browser Internet Explorer 6. Schakel zo nodig over naar een recenter besturingssysteem en/of naar een recentere browser (Internet Explorer 7, 8 of 9) als dat nog niet gebeurd zou zijn.