PensionPortal
Met eID of Itsme® via FAS
secure  

Federal Authentication Services
Met rijksregisternummer
rijksregisternummer en paswoord
Rijksregisternummer
Met e-mail
e-mail en paswoord
E-mail

Bent u lid van een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP) waarvan het actuarieel beheer wordt uitgevoerd door EBCS, dan kan u via deze ‘PensionPortal’ documenten opvragen over uw pensioenrechten in de IBP.

Si vous êtes membre d’une Institution de Retraite Professionnelle (IRP) dont la gestion actuarielle est effectuée par EBCS, vous pouvez consulter des documents relatifs à vos droits dans cette IRP.

Bent u lid van een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP) waarvan het actuarieel beheer wordt uitgevoerd door EBCS, dan kan u via dit ‘Pensioen Portaal’ documenten opvragen over uw pensioenrechten in de IBP.

www.pensionportal.be www.pensioenportaal.be www.pensionportal.info www.pensionportal.lu www.pensionportal.nl www.benefitstatement.be www.pensioenbrief.be www.benefitsonline.be www.benefitonline.bewww.pensioenfiche.bewww.benefitsportal.be pensionportal
pension portal
pensioenbrief
pensioen brief
pensioenfiche
pensioen fiche
pensioenportaal
pensioen portaal
benefitsonline
benefits online
benefitstatement
benefitstatement
benefitonline
benefit online
EBCS "Employee Benefit Consulting Services" verstrekt gespecialiseerd advies en technische ondersteuning aan ondernemingen met betrekking tot de extra-legale voorzorgsregelingen voorzien ten voordele van hun personeelsleden.
Als actuarieel adviesbureau verleent EBCS de werkgever de nodige expertise bij de ontwikkeling, optimalisatie en dagelijkse werking van zijn extra-legaal pensioenplan. Afhankelijk van de behoeften van de klant, kan onze bijstand bestaan uit
het verstrekken van oplossingsgerichte, professionele raadgevingen;
de uitvoering van actuariële berekeningen;
de "outsourcing" van de administratie en/of boekhouding van uw pensioenplan;
de ontwikkeling van aangepaste informatica-tools voor een efficiëntere werking van uw interne pensioenadministratie;
het verzorgen van de communicatie naar de werknemers toe;
de rapportering van uw pensioenverplichtingen in het kader van de opgelegde internationale boekhoudnormen.
EBCS biedt haar klanten een hoge graad van expertise en degelijkheid gekoppeld aan een dynamische, vernieuwende aanpak en ondersteund door de nieuwste technologieën.
PensionPortal introduceert “Two-Step Authentication”

Om de veiligheid op PensionPortal.be te verhogen, wordt het inloggen met gebruikersnaam en paswoord vervangen door “Two-Step Authentication”. Dit systeem in twee stappen zorgt voor extra beveiliging. U hoeft ook geen paswoord meer te onthouden voor PensionPortal.be.

U meldt zich aan met uw rijksregisternummer of officieel emailadres. U geeft niet langer een paswoord. In plaats daarvan wordt na het aanmelden onmiddellijk een email verstuurd naar uw emailadres met een persoonlijke en tijdelijke link om aan te melden op PensionPortal.be. Enkel de persoon die toegang heeft tot uw mailbox kan deze link gebruiken om aan te melden op PensionPortal.be.

U hebt ook nog steeds de mogelijk om u aan te melden met uw elektronische identiteitskaart. U gebruikt dan uw persoonlijke identiteitskaart en uw bijhorende pincode. Accès au PensionPortal via “Two-Step Authentication”

Afin d’améliorer la sécurité sur le PensionPortal, nous allons remplacer l’accès via nom d’utilisateur et mot de passe par une « Two-Step Authentication ». Cette méthode en deux temps renforce la sécurité et ne nécessite plus de mot de passe pour accéder au PensionPortal.be.

Pour vous connectez, vous introduisez d’abord votre numéro du Registre national ou votre adresse email. Vous ne devez plus introduire de mot de passe. Un email qui reprend un lien personnel et temporaire pour accéder au PensionPortal.be, est ensuite immédiatement envoyé à votre adresse email. Seule la personne qui a accès à votre boîte email peut utiliser ce lien pour se connecter au PensionPortal.be.

Vous avez toujours la possibilité de vous connecter avec votre carte d’identité électronique. Vous utilisez votre carte d’identité personnelle et le code pin approprié.
pensionportal © EBCS
Deze website is niet compatibel met het besturingssysteem Windows 2000 en met de verouderde browser Internet Explorer 6. Schakel zo nodig over naar een recenter besturingssysteem en/of naar een recentere browser (Internet Explorer 7, 8 of 9) als dat nog niet gebeurd zou zijn.