Vertrekkende van het pensioenreglement en de met de klant overeengekomen parameters, berekent EBCS in opdracht van de werkgever:

 

  • de rechten bij uitdiensttreding, overlijden, arbeidsongeschiktheid en (brug)pensionering van een deelnemer aan het pensioenplan;
  • de verschuldigde dotaties uitgaande van het financieringsplan;
  • de wettelijk voorgeschreven technische provisies (minimum provisies, provisie vervroegd pensioen, solvabiliteitsmarge)
  • de toekomstige evolutie van pensioenkost, pensioenverplichtingen en –activa;
  • de herverzekerde prestaties en premies voor de via een IBP dekking overlijden en/of invaliditeit;
  • de zogenaamde fiscale "80%-regel" voor individuele deelnemers;
  • de vereiste balansprovisies in het kader van brugpensioen- of "Canada Dry"- regelingen;
  • de vereiste balansprovisies voor individuele pensioenbeloften;
  • de te rapporteren pensioenverplichtingen en -kost overeenkomstig de internationale boekhoudnormen;
  • steekproefsgewijze controles op de door de verzekeraar of een andere actuaris afgeleverde cijfers ("second opinion").
`