EBCS streeft ernaar de actuarieel-administratieve verwerking van een pensioenplan zo efficiënt mogelijk te organiseren via de ontwikkeling van op maat gemaakte, "new generation" software, onder meer voor :

  • de berekening van de verworven rechten van deelnemers die uittreden uit het pensioenplan, al dan niet gekoppeld aan een administratief opvolgingssysteem voor de verdere afhandeling van het dossier;
  • het uitvoeren van actuariële evaluaties van het pensioenplan;
  • databaseverwerking voor de deelnemersgegevens;
  • de volledige administratie van IBPs;
  • "on line"-simulaties van pensioenrechten:
  • BenefitMaster administratiesysteem.
`